Bustul Slujitorului lui Dumnezeu Martin Benedict

Bustul pr. medic Martin Benedict OFMConv

Pr. medic Martin Benedict

Bustul medicului preot franciscan Martin Benedict, a fost turnat în bronz de Silvio Amelio, un artist italian de talie internațională. A fost dezvelit și binecuvântat într-un cadru festiv de către PS Petru Gherghel, Episcop al Diecezei de Iași, în ziua de 20 august 2005.

Martin Benedict este reprezentat tânăr, cu un chip senin și plin de lumină. Înfățișează imaginea omului liber însuflețit de un elan creativ și anume de creativitatea în Duh. Este îmbrăcat în halatul de medic. Sub vremurile grele ale comunismului, nu a putut să îmbrace niciodată haina franciscană și nici să trăiască într‐un convent, dar experiența sa întru Dumnezeu este o adevărată dovadă de cum spiritualitatea franciscană, parcursă în situații extreme, dacă este trăită în plinătate, cu pasiune și conștinciozitate, rămâne autentică și emană lumină cerească.

Martin Benedict este reprezentat artistic prin două semne distinctive care-l caracterizează: stetoscopul și sfântul Rozariu care se încheie cu semnul Tau, Crucea lui Cristos, semnul concret al mântuirii și victoriei lui Cristos asupra răului.

Stetoscopul este un instrument medical folosit pentru ascultarea unor anumite sunete din interiorul corpului uman, sunete produse de inimă sau de plămâni, sunete care pot vorbi despre existența unor boli. Inima trupească este însă și organ al inimii duhovniceşti de aceia medicul Martin Benedict asculta totodată și bătăile „inimii duhovnicești” și ritmul „respiraţiei spirituale”. Vindeca oamenii de bolile trupeşti dar în același timp le asculta durerea sufletească de fiecare zi. Sfătuia, încuraja, îndruma și tămăduia suflete. De multe ori, în cazuri foarte dificile şi greu de rezolvat, prezenţa plină de har a umilului medic gălbenean era singura nădejde a bolnavilor.

Făcând referire la cel ce-al doilea semn distinctiv care se observă la bustul medicului preot Martin Benedict, trebuie menționat că Rozariu provine din latinescul „rosarium” ce poate fi tradus cu „coroană de trandafiri” sau „ghirlandă de trandafiri” oferită Maicii Domnului. Cei care l-au cunoscut pe doctorul Benedict spun că era mereu cu rozariul în mână și îi îndemna pe toți să se roage Fecioarei Maria: „Roagă-te zilnic Rozariul şi Maica Bunului Sfat şi Scaunul Înţelepciunii te va ajuta şi nimic nu va fi greu”; iar celor bolnavi le spunea și mai explicit: „Noi avem o mamă care ne iubeşte nespus de mult şi o mamă iubeşte mai mult pe un fiu bolnav decât pe unul sănătos, de aceea curaj! Sfânta Fecioară mama noastră ne-a primit de fii pe toţi la picioarele Crucii. Să ne rugăm zilnic ei şi vom recăpăta liniştea şi inimi de copii nevinovaţi”.

Prin urmare medicul preot Martin Benedict a fost un om al echilibrului dintre rugăciune și slujire motiv pentru care este sculptat cu mâinile mai mari, deoarece în viața sa a dăruit totul și s-a oferit în întregime slujirii lui Dumnezeu și a oamenilor. Mâinile medicului Martin Benedict s-au rugat și au binecuvântat; au mângâiat pe cei în necaz și au vindecat pe cei bolnavi; au salvat mulți copii de avort și au iertat pe cei răufăcători; au împărțit pâinea cu cei săraci și au șters lacrimi. Din păcate, mâinile care nu mai știu să dăruiască, devin cu ușurință ori ghiare lacome ori mâini încrucișate care așteaptă criticând doar atât: să vadă ce se întâmplă. Martin Benedict își folosea timpul altfel: „Ce nebunie ca să pierzi şi numai o clipă pentru această lume şi ce înţelept e ca fiecare moment al vieţii să fie un etern ‘Magnificat’, un neîntrerupt act de iubire, adoraţie, mulţumire, ispăşire şi cerere pentru mântuirea sufletelor căci iubirea oamenilor e inconsecventă şi lasă tulburare în suflet pe când Iubirea lui Dumnezeu lasă fericire, pace şi binecuvântare în orice suflet”.

Și piedestalul bustului, construit din mai multe pietre cioplite și puse una peste alta, exprimă o învâțătură fundamentală. Omul este ca o piatră care se lasă scluptată de Dumnezeu care are în mâinile lui dalta şi ciocanul şi îndepărtează din viaţa omului tot ceea ce nu seamănă cu forma pe care El o vede în om. Astfel sfințenia sau împlinirea umanului îşi atinge scopul în măsura în care omul îl lasă pe Dumnezeu să-l modeleze, să îndepărteze tot ceea ce e rău din om.

A se lăsa ciopliţi de Dumnezeu înseamnă, de fapt, a-și lăsa inima să fie de-a pururi înflăcărată de iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui. „Sper – spunea medicul Benedict – că Isus mă va ajuta ca să pot înainta în iubirea lui căci în mâinile Sale divine şi praful murdar călcat de picioarele oamenilor, a căpătat putere medicinală, vindecând ochii orbului din naştere!” (cf. Io 9, 1-41).

Acest bust vrea să fie semnul unui exemplu de trăire umană și creștină. Semnul a ceea ce spune chiar Martin Benedict în una dintre scrisorile sale: „Să ne rugăm pentru noi și pentru lumea întreagă, căci religia creștină este o rază de foc de iubire adusă de Isus din cer care cuprinde pe toți oamenii, indiferent de sex, naționalitate, religie sau convingeri politice, este universală”.