Sesiunea de închidere a procesului informativ diecezan

Institutul Teologic Franciscan Roman a găzduit, sâmbătă, 30 iunie 2012, sesiunea de închidere a procesului informativ diecezan asupra vieţii, virtuţilor şi faimei de sfinţenie a Slujitorului lui Dumnezeu preotul medic Martin Benedict (1931-1986).

La ora 10.00 s-a celebrat sfânta Liturghie solemnă prezidată de PS Petru Gherghel. Au fost prezenţi: pr. Marco Tasca, ministru general OFMConv., pr. Angelo Paleri, postulator general OFMConv., pr. Emilian Cătălin, ministru provincial, pr. Eusebio Bejan, vicepostulator, pr. Mihai Pătraşcu, delegat episcopal, pr. Iosif Iacob, promotor de dreptate, Octavian Antonin Bejan, notar, fr. Carol Martin, notar auxiliar, preoţi şi seminarişti, persoane consacrate şi un grup de credincioşi veniţi din localitatea Galbeni împreună cu pr. paroh Gabriel Farcaş.

La predică, pr. Mihai Budău a evocat câteva dintre virtuţile pr. Martin Benedict: viaţa de rugăciune, iubirea pentru ceilalţi, în special pentru cei bolnavi fizic şi spiritual, capacitatea de jertfire, mărturia pentru Cristos.

După Liturghie a urmat sesiunea de închidere a procesului informativ diecezan a slujitorului lui Dumnezeu Martin Benedict, fiind prezenţi: PS Petru Gherghel, pr. Mihai Patraşcu, pr. Iosif Iacob, prof. Octavian Antonin Bejan, fr. Carol Martin şi pr. Eusebio Bejan.

Notarul cauzei a prezentat actele originale, copiile şi traducerile procesului. S-au prezentat datele generale ale desfăşurării procesului. După ce promotorul de dreptate a afirmat că nu are nimic de obiectat asupra autenticităţii actelor procesului, episcopul a sigilat cutiile ce conţineau documentaţia întregului proces pe care le-a înmânat vicepostulatorului, împreună cu scrisorile de recomandare, care le va duce la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor la Roma.